Töltés
 • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
 • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
 • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
 • Deviza (otp): 11763330-21777884
 • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
 • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

2011. évi Közhasznúsági jelentés

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete - (2012.05.22.)

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:


a)  Számviteli beszámoló;


b) Költségvetési támogatás felhasználása;


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Mellékletben csatolva:

a)  Számviteli beszámoló;


b) Költségvetési támogatás;

 • SZJA 1 % felajánlások bevétele: 6.022.336,- Ft
 • magánszemélyek befizetett támogatási bevétele: 1.634.400,- Ft
 • külföldi támogatások: 4.775.072 Ft
 • tagdíj bevétel: 73.100,- Ft
 • foglalkoztatásbővítő támogatás: 268.921,- Ft
 • kapott kamat bevételek: 49.806,- Ft.


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

2011-ben az Egyesület támogatást nem kapott


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

Tisztségviselőink tárgyévben nem részesültek juttatásban, munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak.


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

Egyesületünk a 2011.01.01-2011.12.31-ig terjedő időszakban az Alapszabályban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat látta el:


Általános célú feladatok:


Az egyesület célja a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.


Ezt a célt az egyesület az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni 2011 évben:


Gyepmesteri telep, menhely üzemeltetése:


Főtevékenységünket képezi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő Gyepmesteri Telep és Kutyamenhely üzemeltetése, melyre 2011-ben is sikeresen pályáztunk.


Az üzemeltetés keretében ellátjuk a kötelező gyepmesteri feladatokat, a kóbor kutyák befogását, gondozását. A bekerült állatok helyhiány miatt sohasem kerülnek altatásra. Eutanázia kizárólag állatorvosi javaslatra, az állat gyógyíthatatlan sérülése, vagy betegsége esetén történt, ami megváltást jelentett számára a szenvedésektől.


2011. év kezdetén az általunk üzemeltetett menhelyen 221 kutya élt, szemben a 2010. január 1. létszámmal, ami „csak” 168 volt. A telepre az év folyamán összesen 626 kutya került be, közülük 470 utcán kóborolva került befogásra, 150 kutyát pedig gazdája adott be a telepre, 6 kiskutya pedig a telepen született egy anyától, aki a bekerülés másnapján lefialt..


Számtalan kidobott kisállat kerül menhelyünkre, akik a gazdáktól a legalapvetőbb ellátásban (pl. féreghajtás) sem részesülnek, ennek következtében nagyon gyenge az immunrendszerük, fokozott gondoskodást, ellátást, táplálást igényelnek, de jónéhány esetben a gondoskodás ellenére is elpusztulnak. Állatorvosi költségeinkben jelentős összeget tesz ki az életükért folytatott küzdelem.


Az év során 342 kutya került itthon gazdához, 108 pedig eredeti gazdájához került vissza, ami kedvező változás 2010-hez képest. Fajtamentő civil szervezetekhez, vagy más egyesülethez 2011-ben 25 kutyát juttattunk el. Szomorú statisztikai tény, hogy német kapcsolatunkon keresztül a tavalyi évben jóval kevesebb kutya talált Németországban gazdára. Míg a Fellfreunde szervezet 2010-ben 129 kutyát juttatott szerető otthonba, addig 2011-ben ez a szám 75-re csökkent. Ezen felül még 26 kutya jutott ki más szervezetek segítségével Németországba.


Sajnos ez nem csak azt jelenti, hogy egyre kevesebb menhelyi kutya számíthat egy szebb jövőre, hanem ez által egyre kevesebb a befolyó adomány, ami súlyosan kihat az egyesület anyagi helyzetére.


Egyesületünknek szerződött állatorvosa volt a tavalyi évben is, aki hetente rendszeresen ellenőrizte a menhelyi kutyák egészségi állapotát, elvégezte a szükséges kezeléseket, beadta az esedékes védőoltásokat. Ennek köszönhetően a bekerülő kutyák minden esetben néhány napon belül megkapták a fertőző betegségek elleni védőoltásokat, majd a karantén idő (2 hét) leteltével a kötelező veszettség elleni oltást. Az oltási költségek is nagyon magasak.


A sérülten bekerülő kutyák minden esetben sürgős orvosi ellátásban részesülnek, gyakran kerül sor csontműtétekre, daganatok eltávolítására. Több kutyánk örökbeadás után sérülten kerül vissza a menhelyre, de így már nem tart rá igényt az „örökbefogadó” gazda.


A kóbor állatok számának csökkentése leghatékonyabban a megelőzéssel biztosítható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, és munkánkban kiemelt szereppel bírna az ivartalanítás. Az anyagi lehetőségeink szűkössége miatt a tavalyi évben csak 79 szuka, 69 kan kutya (összesen 148) és 22 nőstény, valamint 26 kandúr cica ivartalanítását tudtuk finanszírozni  Ez nagyon kevés, de többre nem volt fedezet.


Naprakész nyilvántartást vezetünk, melyben minden telepre kerülő állat fényképes azonosítással, valamennyi ismertető jegyével, a telepen kapott védőoltások, és egyéb állatorvosi kezelések bejegyzésével egyértelműen beazonosítható módon szerepel.


Egyéb tevékenységek:

 • a Csaba TV-ben esetenként aktuális riportokkal jelenünk meg,
 • a Csaba Rádióban is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a munkánkról,
 • a Csaba Center rendezvényeire rendszeresen meghívást kapunk, ahol szóró anyagokkal tájékoztatjuk a lakosságot tevékenységünkről,
 • jó kis önkéntes csapat szerveződött, akik különböző városi rendezvényeken jelennek meg, népszerűsítik egyesületünket, felhívják a lakosság figyelmét a menhely munkájára. Ennek is köszönhetően egyre több önkéntes csatlakozik hozzánk, akik leginkább a kutyák sétáltatásában tevékenykednek a menhelyen.
 • a karbantartott internetes honlapunknak köszönhetően sok menhelyen élő állat gazdira találási esélyei jelentősen megnövekedtek. Örökbe fogadott állatainkról a gazdák közül sokan rendszeresen informálták az Egyesületet, és időnkhöz mérten igyekeztünk nyomon követni személyes kapcsolattartással is védenceink utóéletét.
 • Facebook oldalunk is népszerű a felhasználók körében. Ezúton is igyekszünk gazdákhoz juttatni kutyáinkat, cicáinkat. Az adománygyűjtésben és az önkéntesek számának növelésében is hatékony „eszköz” a Facebook.
 • mivel a telepen nincs lehetőség macskák elhelyezésére, ezt a feladatot Raffay Anikó vállalta magára, aki 50 cicát gondozott 2011-ben. és 40-et juttatott gazdákhoz. Közülük Németországba is került 14 cica, esetenként olyanok is, akiknek itthon az örökbeadására idős kora, vagy betegsége miatt nem volt esély.


Fenntartás, fejlesztés


2011-ben, anyagi okok miatt már nem volt lehetőség a telepen fejlesztéseket eszközölni.


A növekvő kutyalétszám elhelyezésére ideiglenes (raklapokból összeállított) kennelekben van csak mód.


A korábbiaktól eltérően – jogszabály változások miatt – már nem tudtunk támogatott munkanélkülieket foglalkoztatni, ennek következtében a bérköltségek és járulékaik nagyon magasak voltak.


Az üzemanyagárak emelkedése is jelentős többletköltséget eredményezett.


Az ételmaradék, ami korábban a fő forrását jelentette az élelmezésnek, egyre rosszabb és egyre kevesebb, így az állatok élelmezési költsége is igen magas összeget tesz ki kiadásaink között.


Összességében a 2011. év finanszírozása nehezebb volt, mint a korábbi évek, és ez a tendencia várhatóan 2012-ben sem lesz kedvezőbb.


Békéscsaba, 2012. május 22.


Záradék:

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2012. május 22-n elfogadta.

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!