Töltés
 • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
 • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
 • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
 • Deviza (otp): 11763330-21777884
 • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
 • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

2010. évi Közhasznúsági jelentés

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete - (2011.05.25.)

 


A közhasznúsági jelentés tartalmazza:


a)  Számviteli beszámoló;


b) Költségvetési támogatás felhasználása;


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója


a)  Számviteli beszámoló;


Mellékletben csatolva:


b) Költségvetési támogatás felhasználása;

 • SZJA 1 % felajánlások bevétele: 5.786.284,- Ft
 • ESZA-NCA működési költségekre kiírt pályázat bevétele: 300.000 Ft
 • magánszemélyek befizetett támogatási bevétele: 10.490.118,- Ft
 • tagdíj bevétel: 30.260,- Ft
 • foglalkoztatásbővítő támogatás: 2.700.907,- Ft
 • kapott kamat bevételek: 87.943,- Ft.


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

2010-ben az Egyesület támogatást nem kapott


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

Tisztségviselőink tárgyévben nem részesültek juttatásban, munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak.


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:


Egyesületünk a 2010.01.01-2010.12.31-ig terjedő időszakban az Alapszabályban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat látta el:


Általános célú feladatok:


Az egyesület célja a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.


Ezt a célt az egyesület az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni 2010 évben:


Főtevékenységünket képezi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő Gyepmesteri Telep és Kutyamenhely üzemeltetése, melyre 2010-ben is sikeresen pályáztunk.


Az üzemeltetés keretében ellátjuk a kötelező gyepmesteri feladatokat, a kóbor kutyák befogását, gondozását. A bekerült állatok helyhiány miatt sohasem kerülnek altatásra. Eutanázia kizárólag állatorvosi javaslatra, az állat gyógyíthatatlan sérülése, vagy betegsége esetén történt, ami megváltást jelentett számára a szenvedésektől.


2010. év kezdetén az általunk üzemeltetett menhelyen 168 kutya élt. A telepre az év folyamán összesen 699 kutya került be, közülük 553 utcán kóborolva került befogásra, 140 kutyát pedig gazdája adott be a telepre.


Számtalan kidobott kiskutya és kiscica kerül menhelyünkre, akik a gazdáktól a legalapvetőbb ellátásban (pl. féreghajtás) sem részesülnek, ennek következtében nagyon gyenge az immunrendszerük, fokozott gondoskodást, ellátást, táplálást igényelnek.


Az év során 426 kutya került itthon gazdához (ebből kb. 15,1 % aki visszakerült eredeti gazdájához), valamint fajtamentő civil szervezetekhez, és német családokhoz kerültek kutyáink.


Egyesületünknek szerződött állatorvosa volt a tavalyi évben is, aki hetente rendszeresen ellenőrizte a menhelyi kutyák egészségi állapotát, elvégezte a szükséges kezeléseket, beadta az esedékes védőoltásokat. Ennek köszönhetően a bekerülő kutyák minden esetben néhány napon belül megkapták a fertőző betegségek elleni védőoltásokat, majd a karantén idő (2 hét) leteltével a kötelező veszettség elleni oltást.


A sérülten bekerülő kutyák minden esetben sürgős orvosi ellátásban részesülnek, gyakran kerül sor csontműtétekre, daganatok eltávolítására. Esetenként a rendőrséggel, ill. a közterület felügyelettel, a mezőőri szolgálattal együttműködve, rosszul tartott, megkínzott, viadaloztatott kutyák ügyében kell eljárni, majd az állatokról gondoskodni.


A kóbor állatok számának csökkentése leghatékonyabban a megelőzéssel biztosítható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, és munkánkban kiemelt szereppel bír az ivartalanítás. Az anyagi lehetőségeink szűkössége miatt azonban csak 198 állat ivartalanítását tudtuk finanszírozni.


Naprakész nyilvántartást vezetünk, melyben minden telepre kerülő állat fényképes azonosítással, valamennyi ismertető jegyével, a telepen kapott védőoltások, és egyéb állatorvosi kezelések bejegyzésével egyértelműen beazonosítható módon szerepel.


Állatvédelmi célkitűzéseinket a menhely üzemeltetésén túl az alábbi tevékenységekkel igyekszünk minél eredményesebbé tenni:

 • a Heti Mérleg című városi folyóiratban kéthetente gazdikereső rovattal jelenünk meg, melyek nem csak az örökbefogadást, hanem a szemléletformálást is célozzák;
 • a Csaba TV-ben havi egy alkalommal 5 gazdikereső kutya bemutatására kaptunk lehetőséget, továbbá esetenként riportokkal mutatkozunk be
 • a Csaba Center rendezvényeire rendszerese meghívást kapunk, ahol szóró anyagokkal tájékoztatjuk a lakosságot tevékenységünkről
 • A karbantartott internetes honlapunknak köszönhetően sok menhelyen élő állat gazdira találási esélyei jelentősen megnövekedtek. Örökbe fogadott állatainkról a gazdák közül sokan rendszeresen informálták az Egyesületet, és időnkhöz mérten igyekeztünk nyomon követni személyes kapcsolattartással is védenceink utóéletét.


A békéscsabai kutyamenhely üzemeltetése, fejlesztése


Néhány aktív tagunk, valamint a menhelyen rendszeresen megjelenő önkéntes által végzett sok-sok munkaóra jelentős költségeket váltott ki, és nagyban hozzájárult a telepen élő állatok életkörülményeinek javításához. A menhelyre látogató gazdijelöltek gyakran megjegyezték a szembeötlő pozitív változásokat.


Néhány egyesületi tagunk és kívülálló személyek anyagi és tárgyi hozzájárulásának köszönhetően sok új kutyaház készült el, valamint az állatok életkörülményein tudtunk javítani ezen felajánlásokból.


Az alkalmazottak foglalkoztatásánál törekedtünk a Regionális Munkaügyi Központ által támogatható munkanélküliek felvételére.


Az Egyesület tulajdonában van két gépjármű közül az Opel Combo kistehergépkocsi, az év során használhatatlanná vált, ideiglenesen ki lett vonva a forgalomból. Pótlása egy Peugeot Partner típusú gépkocsi vásárlásával megtörtént.


Az elmúlt év során használt mobil kennelek vásárlásával igyekeztünk az elhelyezési gondokon enyhíteni..


Békéscsaba, 2011. május 25.

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!