Töltés
 • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
 • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
 • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
 • Deviza (otp): 11763330-21777884
 • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
 • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

2009. évi Közhasznúsági jelentés

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete - (2010.05.27.)

 


A közhasznúsági jelentés tartalmazza:


a)  Számviteli beszámoló;


b) Költségvetési támogatás felhasználása;


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója


a)  Számviteli beszámoló;


Mellékletben csatolva:


b) Költségvetési támogatás felhasználása;

 • SZJA 1 % felajánlások bevétele: 5.439.862,- Ft
 • ESZA-NCA működési költségekre kiírt pályázat bevétele: 500.000 Ft
 • magánszemélyek befizetett támogatási bevétele: 2.702.720,- Ft
 • tagdíj bevétel: 33.600,- Ft
 • foglalkoztatásbővítő támogatás: 48.697,- Ft
 • kapott kamat bevételek: 274.685,- Ft


Egyesületünk 2009-ban sikeresen pályázott az NCA keretein belül. Az itt megítélt 500.000 Ft támogatásból 176.000 Ft-ot vissza kellett térítenünk elszámolásbeli hiányosság miatt.


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

2009-ben az Egyesület támogatást nem kapott


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

Tisztségviselőink tárgyévben nem részesültek juttatásban, munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak.


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

Egyesületünk a 2009.01.01-2009.12.31-ig terjedő időszakban az Alapszabályban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat látta el:


Általános célú feladatok:


Az egyesület célja a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.


Ezt a célt az egyesület az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni 2009 évben:


Főtevékenységünket képezi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő Gyepmesteri Telep és Kutyamenhely üzemeltetése, melyre 2009-ben is sikeresen pályáztunk.


Az üzemeltetés keretében ellátjuk a kötelező gyepmesteri feladatokat, a kóbor kutyák befogását, gondozását. A bekerült állatok helyhiány miatt sohasem kerülnek altatásra. Eutanázia kizárólag állatorvosi javaslatra, az állat gyógyíthatatlan sérülése, vagy betegsége esetén történt, ami megváltást jelentett számára a szenvedésektől.


2009. év kezdetén az általunk üzemeltetett menhelyen 148 kutya élt. A telepre az év folyamán összesen 799 kutya került be, közülük 605 utcán kóborolva került befogásra, 194 kutyát pedig gazdája adott be a telepre, ami sajnos egyre gyakrabban fordul elő.


Számtalan kidobott kiskutya és kiscica kerül menhelyünkre, akik a gazdáktól a legalapvetőbb ellátásban (pl. féreghajtás) sem részesülnek, ennek következtében nagyon gyenge az immunrendszerük, fokozott gondoskodást, ellátást, táplálást igényelnek.


Az év során 617 kutya került gazdához (ebből kb. 15 % aki visszakerült eredeti gazdájához), valamint fajtamentő civil szervezetekhez, és német családokhoz kerültek kutyáink. Így az ő sorsuk megnyugtató módon rendeződött, biztosítva nekik a korábbinál szebb életet, és csökkentve ezzel a gazdátlanul tengődő, előbb-utóbb pusztulásra ítélt állatok létszámát.


Egyesületünknek szerződött állatorvosa volt a tavalyi évben is, aki hetente rendszeresen ellenőrizte a menhelyi kutyák egészségi állapotát, elvégezte a szükséges kezeléseket, beadta az esedékes védőoltásokat. Ennek köszönhetően a bekerülő kutyák minden esetben néhány napon belül megkapták a fertőző betegségek elleni védőoltásokat, majd a karantén idő (2 hét) leteltével a kötelező veszettség elleni oltást.


A sérülten bekerülő kutyák minden esetben sürgős orvosi ellátásban részesülnek, gyakran kerül sor csontműtétekre, daganatok eltávolítására. Esetenként a rendőrséggel, ill. a közterület felügyelettel, a mezőőri szolgálattal együttműködve, rosszul tartott, megkínzott, viadaloztatott kutyák ügyében kell eljárni, majd az állatokról gondoskodni.


Havonta nagyon jelentős költség az állatok orvosi ellátása, gyógykezelése, ivartalanítása, védőoltásaik beadatása.


A kóbor állatok számának csökkentése leghatékonyabban a megelőzéssel biztosítható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, és munkánkban kiemelt szereppel bír az ivartalanítás. Az anyagi lehetőségeink szűkössége miatt azonban csak 124 állat ivartalanítását tudtuk finanszírozni.


A menhelyre kerülő idős, problémás, illetve a fajtatiszta kutyák szakértő kezekbe történő elhelyezése érdekében felvettük a kapcsolatot az országban működő több fajtamentő szervezettel, és szakmailag jól felkészült más állatvédő egyesületekkel. Együttműködéseink eredményeként 28 – többségükben örökbe fogadásra esélytelen – kutya került nagyon jó körülmények közé.


A telepen rendelkezésre álló kennelekben kb. 130 kutya biztonsággal elhelyezhető, de a  létszám már ezen felül van.


Naprakész nyilvántartást vezetünk, melyben minden telepre kerülő állat fényképes azonosítással, valamennyi ismertető jegyével, a telepen kapott védőoltások, és egyéb állatorvosi kezelések bejegyzésével egyértelműen beazonosítható módon szerepel.


Állatvédelmi célkitűzéseinket a menhely üzemeltetésén túl az alábbi tevékenységekkel igyekszünk minél eredményesebbé tenni:

 • a Heti Mérleg című városi folyóiratban kéthetente gazdikereső rovattal jelenünk meg, melyek nem csak az örökbefogadást, hanem a szemléletformálást is célozzák;
 • a Csaba TV-ben havi egy alkalommal 5 gazdikereső kutya bemutatására kaptunk lehetőséget, továbbá esetenként riportokkal mutatkozunk be
 • jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi civil szervezetekkel, elsősorban a környezetvédelem terén tevékenykedőkkel, rendezvényeiken rendszeresen megjelenünk szemléletformáló előadásainkkal, tablókkal
 • a Csaba Center rendezvényeire rendszerese meghívást kapunk, ahol szóró anyagokkal tájékoztatjuk a lakosságot tevékenységünkről
 • A karbantartott internetes honlapunknak köszönhetően sok menhelyen élő állat gazdira találási esélyei jelentősen megnövekedtek. Örökbe fogadott állatainkról a gazdák közül sokan rendszeresen informálták az Egyesületet, és időnkhöz mérten igyekeztünkb nyomon követni személyes kapcsolattartással is védenceink utóéletét.


A békéscsabai kutyamenhely üzemeltetése, fejlesztése


Néhány aktív tagunk, valamint a menhelyen rendszeresen megjelenő önkéntes által végzett sok-sok munkaóra jelentős költségeket váltott ki, és nagyban hozzájárult a telepen élő állatok életkörülményeinek javításához. A menhelyre látogató gazdijelöltek gyakran megjegyezték a szembeötlő pozitív változásokat.


Néhány egyesületi tagunk és kívülálló személyek anyagi és tárgyi hozzájárulásának köszönhetően sok új kutyaház készült el, valamint az állatok életkörülményein tudtunk javítani ezen felajánlásokból.


A menhely üzemeltetését 3 főállású alkalmazottal és két fő időszakosan alkalmi munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatott személlyel tudjuk ellátni. Az alkalmazottak foglalkoztatásánál törekedtünk a Regionális Munkaügyi Központ által támogatható munkanélküliek felvételére.


Az Egyesület tulajdonában van két gépjármű, egy Opel Combo kistehergépkocsi, és egy Fiat Ducato tehergépkocsi, mivel a befogott kóbor állatok beszállítása, az állati hullák begyűjtése, valamint a telepen lévő állatok élelmezésével, gyógykezeltetésével járó teendők ellátása kizárólag így biztosítható zökkenőmentesen.


A telepen rendelkezésre álló kennelekben kb. 130 kutya biztonsággal elhelyezhető, de a  létszám már ezen felül van.


Az elmúlt év során a befogott kóbor kutyák biztonságosabb elhelyezése érdekében 6 mobil kennelt vásároltunk.. A beteg, műtött kutyák, illetve a sokszor 2-3 hetes korukban gazdájuk által kidobott, menhelyre került kölykök megfelelő elhelyezése céljából 2009. évben 3 használt irodakonténert is vásároltunk. Az itt elhelyezett, fokozott gondoskodást igénylő állatok így nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak, gyógyulásuk jobban biztosítható.


Békéscsaba, 2010. május 27.

 

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!